Adres korespondecyjny

Wszelkie formy kontaktu pisemnego prosimy kierować na poniższy adres:

Social WiFi Sp. z o.o.
ul. Modra 96
02-661 Warszawa

Współpraca i Zapytania Ofertowe

Napisz do nas, jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą.

Kamil Puszkarewicz
tel. +48 730 800 791
kontakt[at]socialwifi.com

Wyłączny Dystrybutor Sektora Hotelarskiego

Dystrybucją usługi w hotelach zajmuje się firma Profitroom.

Bartosz Sułecki
tel. +48 796 370 001
bartosz.sulecki[at]profitroom.pl

Dział Obsługi

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z działaniem Social WiFi, prosimy o korzystanie z poniższego adresu:

Joanna Centkowska
tel. +48 730 900 062
joanna.centkowska[at]socialwifi.com

Program Resellerski

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą resellerską z Social WiFi, prosimy o korzystanie z poniższego adresu:

Karol Nowalski
tel. +48 505 095 864
karol.nowalski[at]socialwifi.com

Dane Spółki

Social WiFi Sp. z o.o.
ul. Modra 96
02-661 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000459078, NIP 5213645686, REGON 146583215.
Kapitał zakładowy 215 350,00 PLN, opłacony w całości.
Numer rachunku bankowego: PL 1090 1870 0000 0001 2073 0525