Informacja o cookies

Zgadzam się

Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Social WiFi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000459078 (dalej: „Spółka”).
  2. Cel i podstawa przetwarzania danych: Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do Spółki za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie https://socialwifi.com/pl/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”). Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.
  3. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać wyłącznie:
    • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi zajmującemu się hostingiem strony internetowej),
    • podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policji.
  4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia działań związanych z przesłanym rzez Ciebie zgłoszeniem.
  5. Uprawnienia podmiotu danych: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez Spółkę odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie https://socialwifi.com/pl/.
Social WiFi