Social WiFi a RODO

Mając na uwadze interes naszych Klientów, a także prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z usługi Social WiFi, zwracamy uwagę na okoliczność, iż z dniem 25 maja 2018 r., wchodzi w życie istotna zmiana przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Social WiFi, RODO

We wskazanej dacie zacznie obowiązywać ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – treść rozporządzenia dostępna tutaj.

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Zawiadamiamy, iż w dniu wejścia w życie nowych regulacji prawnych, Social WiFi będzie spełniać wszelkie wymogi z nich wynikające.

Wobec tego, iż wszyscy Klienci Social WiFi nabędą status administratorów danych osobowych w stosunku do osób, które w związku z korzystaniem z usługi dostarczanej przez Social WiFi pozostają odbiorcami marketingu, sugerujemy aby każdy z naszych Klientów przeprowadził w swoim przedsiębiorstwie proces wdrożenia RODO. Szerzej w zmianach w prawie ochrony danych osobowych nasi klienci mogą dowiedzieć się tutaj.

Wyjaśnieniu podlega, iż nawet w przypadku, w którym nasi Klienci nie korzystaliby z usług dostarczanych przez Social WiFi, a jednocześnie przetwarzaliby dane tego samego rodzaju, to i tak pozostają w obowiązku wdrożyć znowelizowane przepisy tyczące się ochrony danych osobowych (RODO) – a to z tego względu, iż pozostają administratorami danych osobowych, chociażby swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów.

Social WiFi, w ramach umowy z naszymi Klientami (której regulamin będzie podlegał aneksowaniu) zapewnia pozyskanie od podmiotów danych (osób, które w związku z korzystaniem z usługi dostarczanej przez Social WiFi, pozostają odbiorcami marketingu), stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych (także przez naszego Klienta), oraz przekazania koniecznej klauzuli informacyjnej.

Ponadto zapewniamy odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zgodne z RODO), przechowywanych na naszych serwerach.

Masz pytania, skontaktuj się z nami! Aby uzyskać więcej informacji o zgodności naszych produktów z RODO zachęcamy do kontaktu. Prosimy o przesłanie pytań na adres rodo@socialwifi.com.